Bezpieczeństwo pracy

Znak bezpieczeństwa B czy znak CE?

Znak bezpieczeństwa B czy znak CE?

03-02-2022
Do roku 2004 znak bezpieczeństwa B był w Polsce obowiązkowy dla wielu wyrobów. Zasady stosowania tego znaku określało odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej stosowanie znaku B jest dobrowolne, a sam znak nie jest oznaczeniem... Więcej

Prawidłowe oznakowanie regałów magazynowych

31-01-2022
Obowiązkiem pracodawcy jest prawidłowe oznakowanie dopuszczalnego obciążenia regałów. Oznakowanie regałów jest częścią profilaktyki wypadkowej. W przypadku braku oznakowania inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może wydać nakaz oznakowania regałów. Jeżeli dojdzie do wypadku... Więcej

Tablice z licznikiem dni bez wypadku

05-12-2020
Tablice, które wyświetlają ilość dni jaka upłynęła bez wypadków są mocnym narzędziem do motywacji pracowników. Tablica z wyświetlaczem dni bez wypadku to pomocne narzędzie służb BHP w każdym zakładzie. Tablica z licznikiem dni bez wypadku powinna znaleźć się na wyposażeniu... Więcej

Znak CE

31-01-2022
Znak CE to skrót od francuskich słów CONFORMITE EUROPEENNE co oznacza zgodność europejską. Znak CE oznacza, że wyrób nim oznakowany spełnia wszystkie wymagania dyrektyw Nowego Podejścia – jest to deklaracja producenta potwierdzająca poddanie wyrobu procedurom oceny zgodności i... Więcej

Kiedy znak CE nie jest obowiązkowy ?

31-01-2022
Spotykamy się z pytaniem o znak CE dla krzeseł warsztatowych lub krzeseł laboratoryjnych. Oznakowanie CE nie zawsze jest obowiązkowe. Oznakowanie CE dotyczy tylko tych wyrobów, których dotyczą dyrektywy nowego podejścia. Obejmują one zabawki, maszyny, sprzęt elektryczny, urządzenia... Więcej