Bezpieczeństwo pracy

Znak bezpieczeństwa B czy znak CE?

Znak bezpieczeństwa B czy znak CE?

08-04-2021
Do roku 2004 znak bezpieczeństwa B był w Polsce obowiązkowy dla wielu wyrobów. Zasady stosowania tego znaku określało odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej stosowanie znaku B jest dobrowolne, a sam znak nie jest oznaczeniem... Więcej

Prawidłowe oznakowanie regałów magazynowych

29-11-2020
Obowiązkiem pracodawcy jest prawidłowe oznakowanie dopuszczalnego obciążenia regałów. Oznakowanie regałów jest częścią profilaktyki wypadkowej. W przypadku braku oznakowania inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może wydać nakaz oznakowania regałów. Jeżeli dojdzie do wypadku... Więcej

Tablice z licznikiem dni bez wypadku

29-11-2020
Tablice, które wyświetlają ilość dni jaka upłynęła bez wypadków są mocnym narzędziem do motywacji pracowników. Tablica z wyświetlaczem dni bez wypadku to pomocne narzędzie służb BHP w każdym zakładzie. Tablica z licznikiem dni bez wypadku powinna znaleźć się na wyposażeniu... Więcej

Znak CE

29-11-2020
Znak CE to skrót od francuskich słów CONFORMITE EUROPEENNE co oznacza zgodność europejską. Znak CE oznacza, że wyrób nim oznakowany spełnia wszystkie wymagania dyrektyw Nowego Podejścia – jest to deklaracja producenta potwierdzająca poddanie wyrobu procedurom oceny zgodności i... Więcej

Kiedy znak CE nie jest obowiązkowy ?

29-11-2020
Oznakowanie CE nie zawsze jest obowiązkowe. Oznakowanie CE dotyczy tylko tych wyrobów, których dotyczą dyrektywy nowego podejścia. Obejmują one zabawki, maszyny, sprzęt elektryczny, urządzenia ciśnieniowe i gazowe, wyroby medyczne, windy (dźwigi obsługujące budynki i konstrukcje),... Więcej