Długotrwała praca w pozycji stojącej - jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracowników?

10-03-2021

Praca w pozycji stojącej jest określana jako czynnik uciążliwy (nie szkodliwy), powodujący zmęczenie. Pracodawca musi stosować się do zasad BHP dotyczących pracy stojącej. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Paragraf 49 rozporządzenie dotyczy pracy stojącej:

§ 49 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Przy wykonywaniu pracy niewymagającej stale pozycji stojącej należy zapewnić pracownikom możliwość siedzenia.
2. Przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia należy zapewnić pracownikom możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej.
3. Siedziska powinny spełniać wymagania Polskich Norm.

Rozporządzenie dzieli stanowiska pracy stojącej na dwie grupy; te, przy których nie trzeba stać bez przerwy oraz stanowiska wymagające ciągłej pracy w pozycji stojącej. W pierwszym przypadku należy zapewnić możliwość siedzenia a w drugim krótkiego odpoczynku w pozycji siedzącej - jedno i drugie sprowadza się do konieczności wyposażenia stanowiska pracy w krzesło robocze, taboret lub hoker.

Taborety i krzesła przemysłowe powinny więc spełniać normy:

PN-EN 16139:2013-07 Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem
PN-EN 1728:2012 Meble - Meble do siedzenia - Metody badań wytrzymałości i trwałości
PN-EN 1335-1:2020-09 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy - Część 1: Wymiary - Wyznaczanie wymiarów
PN-EN 1022:2019-03 Meble - Meble do siedzenia - Oznaczanie stateczności

Przepis nie określa czy do chwilowego odpoczynku przy stanowisku pracy należy zastosować krzesło z oparciem czy hoker warsztatowy, czy ma być oparcie i podnóżek, kółka czy stopki. Należy odróżnić przerwę w pracy, kiedy pracownik odchodzi od swojego stanowiska, od zapewnienia krótkotrwałego odpoczynku "w pobliżu miejsca pracy" bez zakłócania pracy, w tym wypadku mebel do siedzenia powinien być dostosowany do możliwości nadzorowania i wykonywania pracy (wysokość, oparcie, podnóżek, kółka, stopki lub stopki antypoślizgowe - wybór należy do decyzji pracodawcy).

 

Ofertę krzeseł i hokerów przemysłowych, które spełniają wymagane normy, znajdziesz tutaj.

 

Wpis był uzupełniony 10 marca 2021