Ochrona powierzchni stalowych przed korozją

29-11-2020

Wyroby z metalu, takie jak regały, szafy czy też pojemniki mogą być chronione przed korozją na różne sposoby. Metoda ochrony zależy od przeznaczenia, miejsca stosowania i estetyki wyrobu. Sprzęty, które mają być stosowane na zewnątrz pomieszczeń wymagają najlepszej ochrony antykorozyjnej i w tym przypadku dobrze sprawdza się cynkowanie ogniowe.  W pomieszczeniach można stosować sprzęty ocynkowane galwanicznie. Lakierowanie proszkowe zapewnia dobrą ochronę przed korozją i chemikaliami jednak o odporności decyduje rodzaj farby, grubość powłoki a także sposób przygotowania powierzchni metalu. Najlepszą ochronę zapewnia lakierowanie blachy uprzednio ocynkowanej.

CYNKOWANIE OGNIOWE

Polega na zanurzaniu przedmiotów w kąpieli z roztopionego cynku. Tworzy powłoki ze stopów cynku grube i odporne na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne. Przedmioty tak zabezpieczone można użytkować na zewnątrz pomieszczeń.

CYNKOWANIE GALWANICZNE

Polega na wytwarzaniu powłoki cynkowej na powierzchni metalu metodami galwanicznymi, uzyskana powłoka jest cieńsza niż w przypadku cynkowania ogniowego ale za to bardziej estetyczna. Ten rodzaj zabezpieczenia stosuje się raczej do sprzętów, które mają być użytkowane w pomieszczeniach.

Więcej informacji o cynkowaniu:  http://portal-cynkowniczy.pl

LAKIEROWANIE PROSZKOWE

Polega na nakładaniu farby w postaci suchego, naelektryzowanego pyłu, na powierzchnię metalu, następnie powierzchnia jest nagrzewana do temperatury 120 – 200 °C co powoduje stopienie i polimeryzację proszku. Przy lakierowaniu proszkowym nie stosuje się szkodliwych rozpuszczalników. Do przedmiotów użytkowanych w pomieszczeniach stosuje się farby z żywicami epoksydowymi a do stosowania na zewnątrz z żywicami poliestrowymi.

Wyjątkową trwałość zapewnia polakierowanie powierzchni ocynkowanych.