Przegląd regałów magazynowych - co trzeba wiedzieć?

06-03-2024

Przeglądy regałów magazynowych to niezbędny element utrzymania bezpieczeństwa i sprawności pracy w magazynach. W tym krótkim przewodniku dowiesz się, czym są przeglądy regałów, jak często powinno się je wykonywać, jak przebiega procedura przeglądów oraz jakie są rodzaje przeglądów regałów magazynowych. Dowiesz się również co wpływa na koszty przeglądów.

Bez względu na zasady określone przez producenta regałów to pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczną eksploatację regałów dlatego warto wdrożyć okresowe przeglądy regałów. Przeglądom podlegają wszystkie systemy składowania zarówno regały paletowe jak i regały półkowe oraz inne. Przegląd regałów to część realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czym są przeglądy regałów magazynowych?

Przeglądy magazynowe to proces kontroli stanu regałów, mający na celu zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa pracy w magazynie.

Rola przeglądów magazynowych w utrzymaniu bezpieczeństwa

Znaczenie kontroli stanu regałów dla funkcjonowania magazynu jest nieocenione, gdyż pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych uszkodzeń, które mogą prowadzić do poważnych wypadków oraz strat finansowych.

Regularne przeglądy magazynowe umożliwiają szybkie usunięcie problemów oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla pracowników.

Przeglądy techniczne regałów jako element kontroli stanu technicznego

Przeglądy techniczne regałów to szczegółowa analiza stanu technicznego regałów, mająca na celu ocenę ich wytrzymałości, stabilności oraz ogólnego stanu. Regularne przeglądy techniczne regałów są niezbędne dla utrzymania ich w pełni sprawnej kondycji oraz zapewnienia długotrwałego użytkowania.

Jak często powinno się wykonywać przeglądy regałów?

Zalecana częstotliwość przeglądów regałów zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj regałów, intensywność ich użytkowania oraz warunki pracy w magazynie. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, które mogą wpłynąć na decyzję o tym, jak często należy wykonywać przeglądy regałów.

Częstotliwość przeglądów regałów jest regulowana przez normę PN-EN 15635, zgodnie z tą normą, częstotliwość wykonywania przeglądów powinna być dostosowana do warunków pracy w magazynie oraz intensywności użytkowania regałów. W praktyce oznacza to, że częstotliwość przeprowadzania przeglądów może być różna w zależności od potrzeb i specyfiki magazynu. Przestrzeganie normy PN-EN 15635 jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności pracy w magazynie.

Okresowe przeglądy regałów - kiedy są wymagane?

Okresowe przeglądy regałów to kontrola stanu technicznego regałów przeprowadzana w regularnych odstępach czasu. W zależności od specyfiki magazynu przeglądy okresowe mogą być wykonywane co tydzień lub co kilka miesięcy. Ważne jest, aby przeprowadzać je systematycznie, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność pracy w magazynie.

Przeglądy okresowe może wykonywać pracownik magazynu lub inny pracownik firmy, który zna specyfikę pracy w magazynie, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i potrafi ocenić stan regałów.

Przeglądy okresowe elementów konstrukcyjnych regału

Regularne przeglądy elementów konstrukcyjnych regału są niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa i sprawności regałów magazynowych. W trakcie takich przeglądów kontrolowane są wszystkie elementy regałów magazynowych, takie jak słupy, belki, łączniki czy podpory. Przeglądy te pozwalają na wczesne wykrywanie uszkodzeń lub zużycia elementów konstrukcyjnych oraz na kontrolę przestrzegania procedur.

Kroki do wykonania podczas okresowego przeglądu regałów

Procedura przeglądów regałów magazynowych obejmuje kilka etapów, które mają na celu dokładne sprawdzanie regałów magazynowych pod kątem ich stanu technicznego, obciążenia oraz ogólnego stanu technicznego. W trakcie przeglądu kontrolowane są różne elementy konstrukcji regałów, a także oceniane są działania podejmowane po przeglądzie.

Podczas przeglądu regałów magazynowych, przeprowadza się następujące kroki:

 1. wizualna ocena ogólnego stanu regałów, i elementów ochrony regałów, w tym sprawdzenie czy nie występują widoczne uszkodzenia, korozja czy odkształcenia

 2. kontrola połączeń elementów konstrukcyjnych regałów, takich jak słupy, belki, łączniki czy podpory

 3. sprawdzenie obciążenia regałów, w tym ocena czy obciążenie nie przekracza dopuszczalnych wartości oraz czy obciążenia są rozłożone równomiernie

 4. ocena stanu mocowań regałów do podłoża oraz sprawdzenie ich stabilności

 5. weryfikacja, czy regały są prawidłowo oznakowane, a także czy są stosowane odpowiednie procedury bezpieczeństwa.

Po przeglądzie, w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, należy podjąć odpowiednie działania naprawcze, takie jak wymiana uszkodzonych elementów czy dostosowanie obciążenia regałów.

Roczne przeglądy regałów - dlaczego są tak ważne?

Przegląd roczny regałów to kontrola techniczna, która obejmuje elementy konstrukcyjne i podłoże, kontrolę ugięcia belek i słupów oraz ocenę stanu technicznego regałów. Wszelkie wady i uszkodzenia są, w wyniku kontroli, klasyfikowane pod względem stwarzanego zagrożenia. Szczegółowe wymagania dotyczące przeglądów regałów są określone w normie PN-EN-15635. Konieczne przeglądy powinien wykonywać wykwalifikowany personel pracodawcy lub specjalistyczna firma zewnętrzna.

Przeglądy roczne (przeglądy eksperckie regałów) to szczególnie ważne przeglądy, które pozwalają na dokładną ocenę stanu technicznego regałów oraz wykrycie ewentualnych uszkodzeń, nawet tych, które nie są widoczne przy ocenie wizualnej. Regularne przeprowadzanie przeglądów rocznych jest niezbędne dla utrzymania regałów w pełni sprawnej kondycji oraz zapewnienia długotrwałego użytkowania.

Przeglądy eksperckie regałów - kiedy są konieczne?

Przeglądy eksperckie regałów to profesjonalne oceny stanu technicznego regałów magazynowych, przeprowadzane przez specjalistów w tej dziedzinie. Tego rodzaju profesjonalne przeglądy regałów są konieczne w przypadku, gdy:

 • regały magazynowe są nowe lub zostały niedawno zainstalowane

 • regały zostały przeniesione, przebudowane lub zmieniono ich konfigurację

 • wystąpiły uszkodzenia regałów magazynowych, które mogą wpłynąć na ich stabilność lub bezpieczeństwo użytkowania

 • w magazynie doszło do wypadku lub incydentu związanego z regałami

 • raz w roku w trakcie normalnej eksploatacji.

Inspekcja regałów - co inspektor kontroluje?

Podczas inspekcji regałów, inspektor kontroluje różne elementy konstrukcji regałów, takie jak:

 • stan techniczny słupów, belek, łączników i podpór

 • obciążenie regałów, ugięcia słupów, belek i półek oraz ich zgodność z dopuszczalnymi wartościami

 • stabilność regałów oraz prawidłowe mocowanie do podłoża

 • ochronę regałów, odbojniki i inne elementy chroniące regał przed uszkodzeniem

 • oznakowanie regałów oraz stosowanie procedur bezpieczeństwa.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, inspektor może zalecić podjęcie odpowiednich działań naprawczych.

Protokół z przeglądu - co powinien zawierać?

Protokół z przeglądu regałów magazynowych powinien zawierać następujące informacje:

 • data i miejsce przeprowadzenia przeglądu

 • osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie przeglądu

 • opis stanu technicznego regałów, w tym ewentualne uszkodzenia czy nieprawidłowości

 • przypisanie wykrytych uszkodzeń do poszczególnych kategorii zagrożenia

 • zalecenia dotyczące działań naprawczych lub konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań.

Raport przeglądu stanowi ważny dokument, który pozwala na monitorowanie stanu regałów magazynowych oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy w magazynie.

Koszty i konsekwencje braku przeglądów regałów

Bezpieczeństwo pracy w magazynie zależy w znacznym stopniu od regularnej kontroli stanu regałów. Wypadki w magazynie często prowadzą do bardzo poważnych konsekwencji. Warto zatem zastanowić się, ile kosztuje przegląd regałów oraz jakie mogą być konsekwencje braku regularnych przeglądów.

Ile kosztuje przegląd regałów magazynowych?

Koszt przeglądu regałów magazynowych zależy od wielu czynników, takich jak:

 • rodzaj regałów

 • wielkość magazynu i liczba regałów do przeglądu

 • stopień skomplikowania konstrukcji regałów, czy są to pojedyncze regały czy złożone instalacje regałowe

 • wymagane kwalifikacje inspektora przeglądów.

W związku z tym, koszt przeglądu regałów magazynowych może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb i wymagań. Warto jednak pamiętać, że regularne przeglądy są inwestycją w bezpieczeństwo pracowników magazynu.

Konsekwencje braku regularnych przeglądów

Warto wykonywać regularne przeglądy regałów magazynowych, ponieważ brak przeglądów może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak:

 • uszkodzenia regałów i towarów magazynowych

 • zwiększone ryzyko wypadków i urazów pracowników

 • naruszenie przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa magazynów

 • utrata ubezpieczenia lub odpowiedzialność za szkody

 • spadek wydajności pracy w magazynie.

Podsumowanie

W niniejszym artykule omówiliśmy kluczowe aspekty związane z przeglądami regałów magazynowych. Przedstawiliśmy ich rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie oraz ich wpływ na optymalne funkcjonowanie magazynu. Omówiliśmy również częstotliwość przeglądów zgodnie z normą PN-EN 15635 oraz procedurę przeglądów, w tym inspekcję regałów i protokół z przeglądu.

Przedstawiliśmy różne rodzaje przeglądów regałów magazynowych, poruszyliśmy również kwestię kosztów przeglądów regałów magazynowych oraz konsekwencje braku regularnych przeglądów, takie jak uszkodzenia regałów, zwiększone ryzyko wypadków czy naruszenie przepisów.

Podkreśliliśmy, że regularne przeglądy regałów magazynowych są niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa pracowników magazynu oraz optymalnego funkcjonowania magazynu. Dlatego warto inwestować w przeglądy regałów, aby zapewnić wysoką jakość pracy oraz zminimalizować ryzyko wypadków i uszkodzeń towarów.

Warto przeczytać:

Regały półkowe

29-11-2020
Regały półkowe znajdują wszechstronne zastosowanie we wszystkich branżach i we wszelkich rodzajach pomieszczeń w firmach i instytucjach. Są podstawowym wyposażeniem magazynów i archiwów, znajdują także zastosowanie w pomieszczeniach produkcyjnych, warsztatach, biurach w gastronomii i... Więcej

Regały metalowe FIX

29-11-2020
Regały metalowe przemysłowe Metalowe regały systemu FIX należą do kategorii regałów półkowych montowanych na śruby. Chociaż montaż takiego regału jest bardziej pracochłonny niż regału wtykowego, to po zmontowaniu otrzymujemy bardzo stabilną i bezpieczną konstrukcję. FIX to... Więcej

Regały półkowe system R 3000

07-09-2021
Regały magazynowe R 3000 to jeden z najbardziej wszechstronnych systemów regałów półkowych z wielką ilością akcesoriów. Łatwo można skompletować regał do własnych potrzeb, umożliwia to różnorodność wymiarów, nie bez znaczenia jest także duże dopuszczalne obciążenie do... Więcej