Gwarancja, reklamacje, odstąpienie

Jeżeli w opisie produktu nie podano inaczej, okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy.

Gwarancja obejmuje wady fabryczne i uszkodzenia powstałe w transporcie przed odbiorem.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym montażem lub nieprawidłowym użytkowaniem, zmiany spowodowane zużyciem, zmianą koloru pod wpływem nasłonecznienia, uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania oraz inne wady towaru wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania.

Gwarancja nie obejmuje zużycia spowodowanego nadmierną eksploatacją.

Reklamacje

Reklamację należy zgłaszać natychmiast po stwierdzeniu wady dostarczonego towaru.

Aby ułatwić procedury gwarancyjne prosimy o sfotografowanie zgłaszanych wad/uszkodzeń i przesłanie fotografii pocztą elektroniczną.

W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt: info@schaefer-shop.pl

Zwrot zakupionego towaru

Przyjmujemy zwrot towaru w ciągu 10 dni od daty zakupu. Zwracany towar musi być w oryginalnym opakowaniu i nie może mieć śladów użytkowania ani żadnych uszkodzeń. Zwrot jest dokonywany na koszt Klienta.

Partie towaru dostarczone w większych ilościach oraz towary nietypowe nie podlegają zwrotowi.

Towary zakupione z rabatem do dalszej odsprzedaży nie podlegają zwrotowi.

Każdorazowy zwrot należy uzgodnić.

Zwrot pieniędzy następuje po skontrolowaniu stanu zwracanego towaru oraz po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej.