Wspólny System Segregacji Odpadów

20-04-2022

Aktualizacja 20 kwietnia 2022:

Od 1 lipca 2017 weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska na swojej stronie internetowej podaje dokładne zasady segregowania odpadów pod nazwą Wspólny System Segregacji Odpadów:

https://www.gov.pl/web/klimat/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych

Podstawą prawną nowego systemu jest rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/19/1

Jest to jednolity system, który obowiązuje w całym kraju. Podstawową zasadą jest podział odpadów na cztery frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne i bioodpady. Każda z frakcji musi być wyrzucana do pojemników na śmieci lub worków o odpowiednim kolorze: papier – pojemniki lub worki niebieskie, szkło – pojemniki lub worki zielone, szkło można dodatkowo segregować na bezbarwne i kolorowe, wówczas szkło bezbarwne wyrzucamy do pojemników białych a kolorowe do zielonych, metale i tworzywa sztuczne – pojemniki lub worki żółte, odpady biodegradowalne – pojemniki lub worki brązowe.

Jednocześnie pojemniki muszą być oznakowane odpowiednimi naklejkami.

Szczegółowe zasady segregacji odpadów:

Pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:

 • opakowania papierowe, karton, tekturę
 • druki, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, zeszyty i książki
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

Nie wrzucamy:

 • zużytych ręczników papierowych chusteczek higienicznych, pieluch jednorazowych i podpasek
 • papieru lakierowanego i foliowanego
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, naczyń jednorazowych z papieru
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych
 • tapet

Pojemnik/worek zielony (lub biały i zielony)

Wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych różnych surowców)

Nie wrzucamy:

 • wyrobów ceramicznych, porcelany, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy zawierających wosk
 • żarówek, świetlówek, reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów
 • termometrów i strzykawek

Pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:

 • plastikowe butelki po napojach (butelki należy odkręcić i zgnieść)
 • nakrętki
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania z wykonane różnych materiałów zawierające także tworzywo sztuczne (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości i kosmetykach
 • torby, worki, reklamówki i inne wyroby foliowe
 • aluminiowe puszki po napojach, puszki po konserwach
 • folię aluminiową i metale kolorowe
 • kapsle i metalowe zakrętki
 • zabawki (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych różnych surowców)

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach i innych produktach medycznych
 • opakowań po oleju silnikowym
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • urządzeń elektronicznych i sprzętu AGD

Pojemnik/worek brązowy

Wrzucamy:

 • odpady z warzyw i owoców
 • gałęzie, skoszoną trawę, liście i kwiaty, trociny i korę drzew
 • resztki jedzenia

Nie wrzucamy:

 • kości
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • lekarstw
 • drewna impregnowanego, płyt wiórowych i płyt MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Inne odpady, które nie nadają się do recyklingu, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, należy wyrzucać do osobnego do pojemnika na odpady zmieszane.

Przy segregacji należy inaczej traktować odpady niebezpieczne:

baterie, akumulatory, świetlówki, lekarstwa, odpady po niebezpiecznych środkach chemicznych oraz sprzęt RTV i AGD. Tego rodzaju odpady należy oddawać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach oraz w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), tworzonych przez poszczególne gminy.

Polecane produkty

Worki na śmieci 500 l, 50 szt.

Worki na śmieci 500 l, 50 szt.

Grubość folii: 40 µm
Mocne worki na śmieci 240 l, 100 szt.

Mocne worki na śmieci 240 l, 100 szt.

Bardzo gruba folia 100 µm
Worki na śmieci 1000 l, 50 szt.

Worki na śmieci 1000 l, 50 szt.

Grubość folii: 40 µm

Warto przeczytać:

Worki na styropian

Worki na styropian

20-04-2022
Odpady wełny mineralnej i styropianu są sporym kłopotem w trakcie prac wykończeniowych na budowach. Duża objętość odpadów sprawia, że małe worki na śmieci nie rozwiązują problemu - prawdziwym rozwiązaniem są bardzo duże worki budowlane na styropian i wełnę z oferty r-shop.... Więcej

Odkurzacz przemysłowy Manutec – Mammut

20-04-2022
Odkurzacz przemysłowy Manutec – Mammut to doskonały system sprzątania hal produkcyjnych i magazynów. Zaletą systemu jest połączenie odkurzacza ze standardowymi pojemnikami na śmieci. Odkurzacz przemysłowy z dużym pojemnikiem Sam odkurzacz nie posiada żadnego pojemnika – jest... Więcej